Strona główna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi jest jednostką organizacyjną Gminy Narew podległą Wójtowi Gminy.

Celem działalności ośrodka jest:

  1. Realizacja zadań własnych i zleconych wymienionych w ustawie o pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumienia, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta.
  2. Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
  3. Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwiania im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.
  4. Doprowadzenie w miarę możliwości do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi
ul. Mickiewicza 101 17-210 Narew
(budynek urzędu gminy)
tel. 85 6816742, 85 6816752
fax. 85 8733535
e-mail: gops@narew.gmina.pl

Władze jednostki:
Kierownik GOPS - Elżbieta Lewicka

UCHWAŁA W SPRAWIE UTWORZENIA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NARWI

Udostępniający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Lucyna Lewicka

Data wytworzenia: 2016-02-19

Wprowadzający: Paweł Jakoniuk

Data modyfikacji: 2020-02-19

Opublikował: Paweł Jakoniuk

Data publikacji: 2016-05-17