Historia zmian strony "Karta Dużej Rodziny"

 1. Tytuł: Karta Dużej Rodziny

  Obowiązywała od 2018-03-21 14:09:00 do teraz

  Zmianę wprowadził: Maciej Snitkowski

  Zakres zmiany: Zmiana nazwy pliku z "Wniosek o wydanie KDR" na "Wniosek o wydanie KDR". Usunięcie załącznika "Wniosek o wydanie KDR Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny". Usunięcie załącznika "Oświadczenie - nauka Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej". Usunięcie załącznika "Oświadczenie - rodzina.pdf Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym domu dziecka". Usunięcie załącznika "Oświadczenie - władza rodzicielska Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej". Dodanie pliku "2018_zkdr_04_zalacznik_dot_osob_uprawnionych_do_wyswietlania_karty_elektronicznej.pdf". Dodanie pliku "2018_wzor_oswiadczenia_o_pozostawaniu_w_dotychczasowej_rodzinnej_pieczy_zastepczej.pdf". Dodanie pliku "2018_kdr_wniosek.pdf". Dodanie pliku "2018_objasnienia_do_wniosku_o_kdr.pdf". Dodanie pliku "2018_wzor_oswiadczenia_o_planowanym_terminie_ukonczenia_nauki.pdf". Dodanie pliku "2018_wzor_oswiadczenia_o_wladzy_rodzicielskiej.pdf". Zmiana nazwy pliku z "2018_kdr_wniosek.pdf" na "wniosek_kdr". Zmiana nazwy pliku z "2018_objasnienia_do_wniosku_o_kdr.pdf" na "objaśnienia do wniosku". Zmiana nazwy pliku z "2018_wzor_oswiadczenia_o_planowanym_terminie_ukonczenia_nauki.pdf" na "oświadczenie_nauka". Zmiana nazwy pliku z "2018_wzor_oswiadczenia_o_pozostawaniu_w_dotychczasowej_rodzinnej_pieczy_zastepczej.pdf" na "oświadczenie_piecza". Zmiana nazwy pliku z "2018_wzor_oswiadczenia_o_wladzy_rodzicielskiej.pdf" na "oświadczenie_władza". Zmiana nazwy pliku z "2018_zkdr_04_zalacznik_dot_osob_uprawnionych_do_wyswietlania_karty_elektronicznej.pdf" na "karta_elektroniczna".

 2. Tytuł: Karta Dużej Rodziny

  Obowiązywała od 2017-12-05 11:39:42 do 2018-03-21 14:09:00

  Zmianę wprowadził: Maciej Snitkowski

  Zakres zmiany: Zmiana treści. Usunięcie załącznika "Karta Dużej Rodziny - wniosek Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny / wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.". Usunięcie załącznika "Karta Dużej Rodziny - zgoda nr telefonu Zgoda na wykorzystanie numeru telefonu komórkowego w komunikacji dotyczącej Karty Dużej Rodziny". Dodanie pliku "oswiadczenie_dotyczace_wladzy_rodzicielskiej.pdf". Dodanie pliku "oswiadczenie_o_pozostawaniu_w_dotychczasowej_rodzinie.pdf". Dodanie pliku "wzor_oswiadczenia.pdf". Dodanie pliku "wniosek.pdf". Zmiana nazwy pliku z "wniosek.pdf" na "Wniosek o wydanie KDR". Zmiana nazwy pliku z "wzor_oswiadczenia.pdf" na "Oświadczenie - nauka". Zmiana nazwy pliku z "oswiadczenie_o_pozostawaniu_w_dotychczasowej_rodzinie.pdf" na "Oświadczenie - rodzina.pdf". Zmiana nazwy pliku z "oswiadczenie_dotyczace_wladzy_rodzicielskiej.pdf" na "Oświadczenie - władza rodzicielska".

 3. Tytuł: Karta Dużej Rodziny

  Obowiązywała od 2016-02-22 13:41:05 do 2017-12-05 11:39:42

  Zmianę wprowadził: Elżbieta Lewicka

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "karta_duzej_rodziny_wniosek.pdf", "karta_duzej_rodziny_zgoda_tel.pdf". Zmiana nazwy pliku z "karta_duzej_rodziny_wniosek.pdf" na "Karta Dużej Rodziny - wniosek". Zmiana nazwy pliku z "karta_duzej_rodziny_zgoda_tel.pdf" na "Karta Dużej Rodziny - zgoda nr telefonu".