Dożywianie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi realizuje uchwałę 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku o ustanowieniu wieloletniego programu wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Przypominamy, że:

Pomoc w formie dożywiania dzieci w przedszkolu i szkole (do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej), przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza kwoty 771,00 zł na osobę przy jednoczesnym wystąpieniu powodów udzielenia pomocy społecznej wymienionych w art. 7 ust. 2-15  ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba).

Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.

Metryka strony

Udostępniający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Korobkiewicz - GOPS w Narwi

Data wytworzenia: 2015-02-26

Wprowadzający: Elżbieta Lucyna Lewicka

Data modyfikacji: 2016-02-24

Opublikował: Elżbieta Lucyna Lewicka

Data publikacji: 2016-02-24

Rejestr zmian