Informacje nieudostępnione w BIP

Informacja dotycząca sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu podmiotu tworzącego podmiotową stronę Biuletynu, a nieudostępnionych w Biuletynie.

Wszystkie informacje publiczne, które nie są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, a które są w zasobach Urzędu Gminy Narew, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015r. poz. 2058 z późn. zm.), udostępniane są w tutejszym urzędzie na pisemny wniosek.

Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie będzie wymagane wykazanie interesu prawnego lub faktycznego. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Zgodnie z art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo dostępu do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Załączniki

  • Wniosek (DOC) (DOC, 25 KB)

    Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  • Wniosek (RTF) (RTF, 9,17 KB)

    Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  • Wniosek (ODT) (ODT, 5,58 KB)

    Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Metryka strony

Udostępniający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi

Wytwarzający/odpowiadający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi

Data wytworzenia: 2016-02-24

Wprowadzający: Elżbieta Lucyna Lewicka

Data modyfikacji: 2016-05-17

Opublikował: Elżbieta Lucyna Lewicka

Data publikacji: 2016-02-24

Rejestr zmian