Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi

ZARZĄDZENIE Nr 2/12
KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NARWI

z dnia 12 października 2012 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi.

Na podstawie § 12 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/75/12/ z dnia 30 marca 2012 r zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Regulamin organizacyjny wchodzi w życie od dnia podpisania i podania go do wiadomości pracownikom.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 3.2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi.

Kierownik GOPS
Elżbieta Lucyna Lewicka

Załączniki

  • Regulamin Organizacyjny (PDF, 928,67 KB)

    Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi.

  • Zarządzenie nr 3/16 (PDF, 317,69 KB)

    Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi.

  • Zarządzenie nr 2/17 (PDF, 366,35 KB)

    Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi.

Metryka strony

Udostępniający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi

Wytwarzający/odpowiadający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi

Data wytworzenia: 2012-10-12

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2018-03-21

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2016-02-22

Rejestr zmian