Terminy wypłat zasiłków

Terminy wypłat zasiłków z pomocy społecznej (stałych, okresowych i celowych)

ZASIŁKI STAŁE 5 i ostatniego dnia każdego miesiąca
ZASIŁKI OKRESOWE 15 i ostatniego dnia każdego miesiąca
ZASIŁKI CELOWE 10 i ostatniego dnia każdego miesiąca

Świadczenia przyznane na podstawie podań złożonych do dnia 10 będą wypłacane w miesiącu złożenia podania (w ostatnim dniu danego miesiąca), natomiast złożone po tym terminie będą wypłacone w następnym miesiącu (zgodnie z powyższym terminarzem wypłat).

Ważne!
Jeżeli termin wypłaty świadczenia przypada na dzień ustawowo wolny od pracy świadczenie zostanie wypłacone w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym.

Metryka strony

Udostępniający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Korobkiewicz - GOPS w Narwi

Data wytworzenia: 2015-02-26

Wprowadzający: Elżbieta Lucyna Lewicka

Data modyfikacji: 2016-02-24

Opublikował: Elżbieta Lucyna Lewicka

Data publikacji: 2016-02-24

Rejestr zmian